I J

Impairment

Deze definitie laat nog even op zich wachten 🙂

Independent Living (IL)

Deze definitie laat nog even op zich wachten 🙂

Inspiratieporno

In de media worden gehandicapte mensen vaak uitgebeeld als inspiratie voor niet-gehandicapte mensen. Dit wordt inspiratieporno genoemd. Hierbij worden de dagelijkse activiteiten van gehandicapte mensen door de media neergezet als iets speciaals, als iets waarbij ze hun handicap hebben overwonnen. Stella Young is degene die deze term als eerste gebruikte, en in haar TEDx Talk zegt ze dat inspiratie porno zorgt voor de objectificatie van gehandicapte mensen. Ze worden dan namelijk enkel nog gezien als middel om niet-gehandicapte mensen goed te laten voelen over hun eigen kunnen. Gehandicapte mensen worden dan een ‘object’ voor inspiratie, net als dat je een mooi beeldje in de kast hebt staan.

Je kunt hierbij denken aan de overdreven enthousiasme die niet-gehandicapte mensen kunnen hebben over bijvoorbeeld gehandicapte atleten. Omdat niet-gehandicapte mensen er eigenlijk van overtuigd zijn dat gehandicapte mensen niets kunnen en altijd zielig zijn, zien ze gehandicapte mensen die een ‘gewoon’ leven leiden als inspirerend. Stella Young omschrijft dit ook, wanneer ze spreekt over een college dat ze geeft. In dat college wordt duidelijk hoe niet-gehandicapte mensen van gehandicapte mensen verwachten dat ze er zijn om hen te inspireren met verhalen over dat je alles kunt overwinnen (doordat ze dus een beperking hebben). De media speelt een grote rol in de beeldvorming van gehandicapte mensen als vormen van inspiratie, door bijvoorbeeld films zoals Forrest Gump. Ook heeft vrijwel elk nieuws artikel met de titel “Ondanks haar handicap deed x toch x!” inspiratieporno als ondertoon.

Maar het is ook belangrijk om nuance aan te brengen, en niet alles te bestempelen als inspiratieporno of maar eindeloos te blijven bekritiseren. Vilissa Thompson schrijft hierover op haar blog Ramp Your Voice, en bevraagd de kritiek van witte mensen die de verhalen van Zwarte gehandicapte mensen als inspiratieporno bestempelen. Ze zegt: “I ardently despise inspiration porn, but as an advocate who focuses on the achievements and experiences of disabled Black girls and women (and other disabled girls and women of color), I do not have the “luxury” of picking and choosing stories that depict us in a positive, non-inspirational light.” (Ik veracht inspiratieporno ten zeerste, maar als belangenbehartiger die zich richt op de prestaties en ervaringen van gehandicapte Zwarte meisjes en vrouwen (en andere gehandicapte meisjes en vrouwen van kleur), heb ik niet de “luxe” om verhalen te kiezen die ons in een positief, niet inspirerend daglicht stellen).

Het is dus ook belangrijk te onthouden dat wit privilege een rol speelt. Als je dus verhalen ziet waarin mensen gerepresenteerd worden die op jou lijken, terwijl dit normaal nooit gebeurd, is het niet ‘fout’ om hierdoor geïnspireerd te worden. Als ik (Claire) verhalen zie van gehandicapte multiculturele/multiraciale mensen word ik daar alleen maar enthousiast van (zeker als dit ook nog eens oprecht naar mensen zoals ik gericht is). Dat betekent niet dat validisme geen rol kan spelen in die representatie, maar de term inspiratieporno is niet altijd de juiste term.

Sami Schalk schrijft hierover in een artikel waarin ze een video analyseert over een Zwart jongetje dat een prothese krijgt met een Black Panther afbeelding erop. Via die analyse maakt ze duidelijk dat inspiratieporno geen raciaal neutrale term is. In tegendeel, of de video aan een Zwart of wit publiek is gericht heeft grote invloed. Schalk laat zien dat in de eerste golf waarin die video gedeeld wordt, de video gebruikt wordt om een Zwart publiek aan te spreken. In die context is de video een prachtig voorbeeld van Black boy joy en positieve representatie. In de tweede golf krijgt het delen van de video echter wel een ondertoon van inspiratieporno, omdat de media de video gebruikt om een wit publiek aan te spreken (en daarmee verandert ook de taal en representatie).

Verder lezen/luisteren:

Inspiration porn and the objectification of disability: Stella Young at TEDxSydney 2014

Vilissa Thompson, White Privilege and Inspiration Porn

Schalk, S. (2021). Black Disability Gone Viral: A Critical Race Approach to Inspiration Porn. CLA Journal, 64(1), 100–120. https://muse.jhu.edu/pub/346/article/787296

Institutionele onderdrukking

Deze definitie laat nog even op zich wachten 🙂

Intersectionaliteit

Deze definitie laat nog even op zich wachten 🙂