Disability Begrippenlijst

In deze woordenlijst vind je allerlei woorden die relevant zijn voor het begrijpen en bespreekbaar maken van dingen die te maken hebben met handicap.

Ik heb deze woordenlijst opgesteld omdat ik zelf merkte dat activisten termen gebruiken die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Er worden vaak Engelstalige termen gebruikt, of termen die uit een academische context komen. Ik vind het zelf lastig om definities van termen te onthouden, en ik moet dan vaak op zoek naar originele teksten of YouTube video’s waar die definities op een toegankelijke manier worden uitgelegd. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik net zo goed zelf een woordenlijst kan schrijven. Natuurlijk deel ik die lijst graag met anderen.

Dit is een levende woordenlijst, dat betekent dat de tekst vaak worden aangepast en verbeterd. Zou je zelf iets willen toevoegen? Zie je iets wat verbeterd kan worden? Stuur dan zeker naar contactopnemen@proton.me

Je hoeft geen diploma’s te hebben of een expert te zijn om iets toe te voegen aan de woordenlijst. Het is vooral belangrijk dat de informatie die je opschrijft klopt, en dat je dit (waar nodig) kan aantonen via bestaande bronnen.

Een aantal dingen die je moet weten als je de woordenlijst gebruikt:

  • Soms kun je een woord tegenkomen dat zowel een kleine letter als hoofdletter heeft. Bijvoorbeeld: d/Dove. Een hoofdletter wordt vaak gebruikt bij namen van culturen. Sommige mensen vinden namelijk dat dove mensen ook hun eigen cultuur hebben. Daarom schrijven ze Doof met een hoofdletter. In het Engels wordt ook vaak het woord voor gehandicapte mensen met een hoofdletter geschreven. Dat ziet er zo uit: d/Disabled.
  • Ik gebruik meerdere woorden om het over gehandicapte mensen te hebben. Ik gebruik onder andere: disabled mensen, mensen met een beperking, gehandicapte mensen. Het is vaak de standaard om altijd dezelfde termen te gebruiken als je het over dezelfde groep mensen hebt. Ik vind het echter belangrijk om te erkennen dat er een grote diversiteit is, en dat niet iedereen dezelfde termen even prettig vind.